Ҩ
    
    
    
    
    
    

S2

: 24.07.2019.

:ICh,JCh.Silk Touch Best Seller

SFL n 03 23

: Le Marbre

Blanc's Snezhinka SCL d 03

   
   
   

 

R2

: 16.03.2019.

   
 : PurrSea Joy Jean Patou

SCS n 03

 :Ch,Jh.Satin Touch Eureka SFS f 02 22
   

Satin Touch Rubyn

SCS d 02 21

 

   

Satin Touch Rajan

SCS d 02 21

 

   

Satin Touch Roxolana

SFS n 01 21

 

   

Satin Touch Ramses

SFS d 02 21

 

TopLudmilaN.ru
:-)